top of page

SKUPINSKA OTROŠKA VADBA

myjunior

Pozitivni učinki vadbe:

 

  • Učenje zdravega življenjskega sloga.

  • Učenje pravilnih gibalnih vzorcev.

  • Priprava na  športne in umske izzive.

  • Pravilen telesni razvoj.

  • Razvoj sposobnosti osredotočanja.

  • Razvoj stabilizacije trupa in sklepov.

  • Razvoj koordinacije v prostoru.

  • Igra, zabava ter spoznavanje novih prijateljev.

PREDSTAVITEV

VADBE

MyJunior je otrokom približan in prilagojen način vadbe.  Predstavlja preplet igre in treninga. Vadba je namenjena vsem otrokom, ki so aktivni in se med gibanjem zabavajo. Z vadbo sestavljeno iz osnovnih gibalnih vzorcev s področja gimnastike in atletike ter dviganjem bremen, skrbimo za pravilen telesni razvoj in učimo varne uporabe različnih rekvizitov ter pomembnosti aktivnega življenjskega sloga.

Poleg vadbe je v vsak trening vključenih več iger, 

s katerimi poskrbimo za psihično razbremenitev in otrokom omogočimo veliko medsebojne interakcije.

Monika Novak_profilna slika.png

MONIKA NOVAK

BootCamp,

MyJunior, osebno trenerstvo.

IMG_4226.png

DAMJAN ČANŽEK

Olimpijsko dviganje uteži,

osebno trenerstvo, rehabilitacija,

športni kampi, MyBody.

galerija myjunior

URNIK VADBe

MyJunior_urnik.png
bottom of page