top of page

OKREVANJE

KINEZIOLOŠKA OBRAVNAVA

Dejavnosti:

 

  • Testiranje lokomotornega aparata in interpretacija rezultatov testiranja.

  • Analiza telesne drže.

  • Analiza vpliva delovnih obremenitev na telo.

  • Sestava programa za preventivo. 

  • Kineziološka obravnava (testiranje in sproščanje skrajšanih in oslabelih mišičnih skupin z namenom zmanjšanja bolečin).

PREDSTAVITEV

DELA

Kaj je kineziologija?

Kineziologija sestoji iz dveh besed, "kinesis" - gibanje in "logos" - veda, torej gre po definiciji za vedo o gibanju.

Kineziolog se tako ukvarja z zdravo populacijo in tudi s starejšimi osebami, osebami z nekaterimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, poškodbami in okvarami gibal. Za svoje delo mora dobro poznati anatomijo, biomehaniko, psihologijo, fiziologijo, programiranje vadbe, športne in ostale poškodbe ...

“Telo se najbolj optimalno giblje takrat,

ko je v njem vzpostavljeno ravnovesje.”

- Alexandra Pierce

Kdaj  izberem kineziološko obravnavo?

Za kineziološko obravnavo naj se posameznik odloči, kadar želi delovati preventivno pred nastankom disfunkcij in bolečin ter v primeru kroničnih bolečin, ki ne pojenjajo.

Kakšna je razlika med kineziologijo in fizioterapijo?

Kineziologija se za razliko od fizioterapije ne ukvarja z zdravljenjem, temveč s pomočjo znanja s področja gibalnih sposobnosti (moči, gibljivosti, vzdržljivosti, ravnotežja, koordinacije) načrtuje, izpelje in analizira vadbo ob upoštevanju posameznikovih zdravstvenih omejitev. 

 

Cilj tako načrtovanega vadbenega procesa je ohranjati ali izboljšati posameznikovo telesno pripravljenost in preprečevati nastanek poškodb ali določenih bolezneskih pojavov.

Kineziološka vadba je tako usmerjena v izboljšanje funkcijeVadbo lahko kineziolog načrtuje v celoti ali pa v obstoječi program vključi pomožne vaje, ki pomagajo pri procesu izboljšanja stanja posameznika.

Kako potekajo obravnave pri kineziologu?

Vsak kineziolog deluje po svojem unikatnem sistemu,

ki pa se v osnovi drži podobnih principov.

 

Kot prvo je pomembno, da kineziologu predložimo morebitne zdravniške izvide v zvezi s problemom,

ki ga obravnava. Sledi ocena telesne drže in gibalnih sposobnosti posameznika ter nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na obstoječe ali morebitne potencialne težave.

Nato kineziolog prične z iskanjem izvora teh nepravilnosti. 

Ni namreč dovolj, da se obravnava zgolj bolečina, pomembno je, da odpravimo problem, ki bolečino povzroča.

V nasprotnem primeru se bolečina lahko ponavlja.

 

Ko je izvor problema definiran, ga je potrebno s primernimi vajami zmanjšati oziroma popolnoma odpraviti. Postopek lahko traja več mesecev ali pa samo nekaj dni, odvisno od velikosti in zahtevnosti problema.

 

Po prvi obravnavi kineziolog svetuje vaje, ki jih izvajamo doma ali v vadbenem centru. Kineziolog mesečno kontrolira napredek in po potrebi prilagodi vadbo, dokler ni težava odpravljena ali močno zmanjšana.

bottom of page